U bent hier: Home // Geschiedenis // Historie van de moderne tijd

Historie van de moderne tijd

Historie van de Moderne Tijd

In deze reeks artikelen wordt aandacht gegeven aan de lessen die je uit de geschiedenis kunt halen. Leren van het verleden is het credo, maar wat is daar de waarde van? Wat zegt de geschiedenis over de toekomst van Europa, wat zou er waar kunnen zijn van het verhaal dat Europa weer een slagveld wordt als de EU wordt opgeheven? En als morgen de EU wordt opgeheven, maken wij die nieuwe Europese oorlog dan wel mee? 

Europa na het Congres van Wenen in 1814. In de 200 jaar die volgen gaat nog veel veranderen….

Als je terug kijkt in de Europese geschiedenis – en dan bijvoorbeeld met een vluchtige blik over de oude kaarten zie je dat Europa door de eeuwen heen van een eenheid (Romeinse Rijk, Keizerrijk van Karel de Grote) tot een formidabele lappendeken heen en weer is gegaan. Nederland heeft altijd aan de grens gelegen, aan zee, en deed haar uitbreidingen door land op het water te veroveren.

Tegenwoordig vinden conflicten niet meer in Europa plaats, alhoewel we recent natuurlijk nog de Balkanoorlogen hebben gehad. Europa heeft zichzelf tot een machtsblok omgesmeed waarin geen ruimte meer is voor onderlinge gewapende confrontaties. Hier is een lange, bloedige geschiedenis aan vooraf gegaan, met oorlogen die soms tientallen jaren voortduurden. Dit is een boeiend verhaal dat we hier onder de loep gaan nemen. Hopelijk helpt het de lezer bewust worden van de waarde van eenheid en onderlinge solidariteit.

Kritiekloos?

Het is overigens niet de bedoeling dat we vervolgens kritiekloos achter de Europese Unie aan te hobbelen, integendeel. We mogen best wel van onze zuiderburen aan de Middellandse Zee verwachten dat ze zich aan afspraken houden. Maar enig begrip voor (politieke) culturele verschillen en onderlinge handelsoverschotten en -tekorten mag er wel zijn.

Terug in de tijd

De 20e eeuw hebben we alweer een ruime decennium achter ons gelaten. In die eeuw is heel veel gebeurd en op zijn plaats gevallen. Gebeurtenissen die rechtstreeks hebben geleid tot onze huidige vrede, veiligheid en welvaart. Met name in de Tweede Wereldoorlog hebben een aantal veldslagen plaatsgevonden die, als ze anders waren gelopen, de geschiedenis een ander aanzien hadden kunnen gegeven. Maar ook de Tweede Wereldoorlog is vooraf gegaan door de geschiedenis, en is ergens uit begonnen.

Vraag daarbij is bijvoorbeeld: had de invasie in Normandië in 1944 wel door de Duitsers afgestopt kúnnen worden? En hebben de Engelsen bij Arnhem echt een nederlaag geleden? Wat waren de oorzaken van de Eerste Wereldoorlog? Was het verdrag van Versailles echt zo onrechtvaardig? Lag de eerste kiem voor dit bloedbad misschien bij het Congres van Wenen in 1814?

Dit en meer: wordt vervolgd….

 

Copyright © 2012-2024 De Vier Pennen.
Contact De Vier Pennen.