U bent hier: Home // Ondernemen // Vier uitgangspunten voor het bepalen van de ondernemingsstrategie

Vier uitgangspunten voor het bepalen van de ondernemingsstrategie

Verdedigen of aanvallen? Groeien of consolideren? Extra omzet bij bestaande klanten maken? Of juist extra omzet halen uit nieuwe markten met uw bestaande producten? New Business met speciale salesmanagers of dit op een andere manier voor elkaar krijgen? In dit artikel worden vier uitgangspunten of variabelen beschreven die tezamen kunnen helpen bij het bepalen van de juiste ondernemingsstrategie en het daarbij behorende beleid voor uw onderneming. 

De filosofie achter deze 4 uitgangspunten wordt beschreven in het artikel is uw bedrijf in evenwicht?, in dit artikel gaan we meer in op de globale werking van de methode, die we het 4D Model hebben genoemd.

Vier variabelen

Het 4D Model waarmee de ondernemingsstrategie kan worden bepaald.

Het 4D Model: schematische weergave voor de methode waarmee de ondernemingsstrategie kan worden bepaald.

Het 4D Model (zie illustratie) gaat uit van vier verschillende uitgangspunten die tegen elkaar af worden gezet. Dit zijn drie intern heel goed meetbare, de vierde is veel subjectiever, de buitenwereld. De interne uitgangspunten zijn de levensfase waarin het bedrijf zich bevindt, de herkomst van de middelen en de besteding van middelen, ook wel bekend als SHBM, de Staat van Herkomst en Besteding der Middelen.

Interne gegevens voeden uw 4D Model

Ieder uitgangspunt wordt onderverdeeld in vier verschillende onderwerpen of posten. In de literatuur worden de levensfasen van een bedrijf over het algemeen op vier verschillende gehouden, de andere uitgangspunten kunnen naar eigen smaak worden ingedeeld. Een model van 4 x 4 = 16 variabelen houdt het geheel wel overzichtelijk.

Bedrijfsmix

Door vast te stellen in welke levensfase een bedrijf zich bevindt kunt u vervolgens afleiden wat het uitgavenpatroon zou moeten zijn, hoe het personeelsbestand (en -verloop) eruit zou moeten zien en wat bijvoorbeeld de ideale klantenkring voor uw onderneming zou zijn. Dit geheel wordt samengevat in de bedrijfsmix.

Ondernemingsstrategie

De bedrijfsmix bevat zo’n diversiteit aan gegevens over uw onderneming dat als samenvatting daaruit uw ondernemingsstrategie kan worden vastgesteld. Deze is dan in zijn geheel afgestemd op levensfase van uw bedrijf, uw inkomsten en uitgaven en het verwachtingspatroon dat de buitenwereld van uw bedrijf heeft.

Om op de laatste vraag in de eerste alinea terug te komen, binnenkort een artikel op deze site over gestructureerd & succesvol New Business binnenhalen.

Copyright © 2012-2024 De Vier Pennen.
Contact De Vier Pennen.